AKCIA „ABC“

Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Tvrdošín Vám v spolupráci s nami prináša akciu, pri ktorej vám darujeme ZADARMO akúkoľvek hovoriacu knihu z našej ponuky. Podmienkou uplatnenia si akcie je nákup ľubovolných produktov v našom e-shope www.hovoriaceknihy.sk.

Stačí ak si vložíte do košíka a objednáte minimálne 2 ks hovoriacich produktov a 1 produkt z vášho košíka získate úplne zdarma. Môžete si tak výhodne rozšíriť vašu zbierku hovoriacich hier, kníh a učebníc podľa vášho priania. Následne je potrebné zadať kód zľavy: abc123

V rámci akcie získate z dvojice hovoriacich produktov zdarma lacnejší.

Logopédi a naše hovoriace knihy pomôžu vašim deťom. IRS hovoriace knihy pomáhajú všetkým deťom pri nácviku sluchovej diferenciácie, rozvíjajú aktívnu slovnú zásobu a stimulujú verbálno-akustickú pamäť. Prínos IRS hovoriacich kníh pre oblasť logopédie potvrdila aj PhDr. Dana Buntová, PhD., z katedry logopédie PdF UK v Bratislave.

Hovoriace knihy pomáhajú:

o   rozvíjať a zlepšovať koncentráciu pozornosti,

o    podporovať správnu výslovnosť,

o    rozvíjať matematické, priestorové a logické myslenie,

o    podporovať správnosť, plynulosť a rýchlosť čítania,

o    pomáhajú s logopedickými ťažkosťami,

o    podporujú rozvoj sluchovej a zrakovej pamäte a diferenciácie.

Akcia sa nevzťahuje na IRS hovoriace perá a akciové balíčky a sety. Daná akcia sa nedá kombinovať so žiadnou inou aktuálnou akciou.