Erráta
Fyzika 3 Interaktívna cvičebnica pre stredné školy

Každý IRS hovoriaci titul pripravujeme veľmi zodpovedne a poctivo, napriek tomu sa aj v našich produktoch môže vyskytnúť chyba.

Ak o nejakej vieme, je uvedená nižšie. Za vzniknuté chyby sa ospravedlňujeme. Pri dotlači, respektíve ďalšom vydaní ich odstránime.

Kniha obsahuje chyby:

Strana č. 13, ikona knihy- nie je ozvučená, správna odpoveď- Hydrodynamický paradox je poznatok, že čím je rýchlosť kvapaliny v trubici vyššia, tým je nižší tlak. Z fyzikálneho hľadiska nie je na tomto jave nič paradoxné – platí Bernoulliho rovnica.

Strana č. 34, cvičenie 14- v zadaní úlohy chýba ikona na priloženie pera

Strana č. 55, cvičenie 12- je nesprávne uvedené d) Celková kinetická energia častíc je rádovo väčšia ako absolútna hodnota celkovej potenciálna energia vzájomného pôsobenia častíc. Správne má byť d) Celková kinetická energia častíc je rádovo väčšia ako absolútna hodnota celkovej potenciálnej energie vzájomného pôsobenia častíc.

Strana č. 58, cvičenie 27 v odpovedi a), b), d) chýba zlomková čiara

Strana č. 59, Návod- nie je ozvučený, správne má byť- Pri zvukových hrách použite IRS pero. Hru spustite na ikone ŠTART. Postupne sa ozve 12 otázok. Otázku si vypočujte a do šiestich sekúnd označte IRS perom správnu odpoveď. Ak to v tomto limite nestihnete, otázka zaznie ešte dva razy. Na označenie správnej odpovede tak máte tri pokusy. Ak otázku správne zodpoviete, IRS pero vám položí ďalšiu otázku. Ak na otázku v časom limite správne neodpoviete ani na tretí pokus, hra sa ukončí.

Strana č. 59, hra č. 2- chýbajú zlomkové čiary

Našou snahou je jednotlivé IRS hovoriace produkty neustále zdokonaľovať, preto budeme vďační za akékoľvek pripomienky. Všetci, ktorí nám dajú spätnú väzbu, budú raz ročne k 30. 9. zaradení do žrebovania o darčekový poukaz v hodnote 35 eur na nákup IRS hovoriacich produktov.

Ak chcete zobraziť tento obsah, tak sa musíte najprv prihlásiť k svojmu používateľskému účtu.