Hovoriace knihy a logopédia

IRS hovoriace knihy z logopedického hľadiska:

• pomáhajú pri nácviku sluchovej diferenciácie,

• stimulujú verbálno-akustickú pamäť,

• podporujú správnu výslovnosť,

• rozvíjajú aktívnu slovnú zásobu,

• podporujú správnosť, plynulosť a rýchlosť čítania.

IRS hovoriace knihy určite ocenia aj rodičia, pedagógovia, školskí a poradenskí špeciálni pedagógovia pri práci:

• s deťmi a so žiakmi s poruchami koncentrácie pozornosti;

• so žiakmi s vývinovými poruchami učenia;

• s deťmi a so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou;

• s integrovanými žiakmi s rôznymi znevýhodneniami.

„Knihy formou hry vťahujú deti do hľadania odpovedí, založených na počúvaní a pozornosti. „

IRS hovoriace knihy prinášajú deťom kombináciu zvukových a zrakových podnetov. S použitím IRS pera sa knihy stávajú hovoriacimi a deti sa s nimi dokážu zabávať celé hodiny a pritom sa učiť bez toho, aby si to uvedomovali.

Knihy formou hry vťahujú deti do hľadania odpovedí, založených na počúvaní a pozornosti. Hovoriace knihy IRS hravou formou rozvíjajú matematické a logické myslenie detí a uľahčujú prípravu na vstup do základnej školy. Práca s hovoriacimi knihami u detí zároveň rozvíja sústredenie a priestorové vnímanie.

Odporúčané hovoriace knihy

Garantka pre oblasť logopédie
PhDr. Zuzana Jandová, PhD., logopedické centrum ASOBI, krajská odborníčka pre logopédiu v Bratislavskom samosprávnom kraji
Garantka pre oblasť špeciálnej pedagogiky
PaedDr. Tatiana Gandelová, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, špeciálna pedagogička s 1. atestáciou