Návod pre prácu
s hovoriacimi produktami

Ako sťahovať súbory?

Vždy najaktuálnejšie IRS súbory si môžete jednoducho stiahnuť do pera z tejto webovej stránky buď zo sumárnej tabuľky alebo cez ikonu „stiahni súbor“ pri jednotlivých produktoch.

Sťahovanie súborov je zdarma pre zaregistrovaných a prihlásených používateľov.
Zaregistrovať a prihlásiť sa môžete v pravom hornom rohu tejto webovej stránky.
Stiahnite si ten súbor, ktorý je určený pre vaše IRS pero. Súbor s príponou *.bnl je určený pre IRS model T7-2G a súbor s príponou *ap4 je určený pre IRS model pera A 30L a A30Lw.
Súbor sa vám začne do počítača sťahovať automaticky (po kliknutí na ikonu STIAHNI).
Keď ukončite sťahovanie súborov, nezabudnite sa odhlásiť. Urobíte tak kliknutím na tlačidlo ODHLÁSIŤ v pravom hornom rohu tejto webovej stránky.

Ako nahrať súbor do pera?

Keď sa vám súbor stiahne do počítača, pripojte IRS pero k počítaču pomocou USB kábla (pero musí byt vypnuté).
Súbor z počítača skopírujte do priečinka AP4 pre model pera A 30L a A30Lw. Nevytvárajte podpriečinky ani nové priečinky. Pero od počítača počas kopírovania neodpájajte, môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo k strate dát.
Ak v priečinku máte starú verziu súboru a chcete daný súbor aktualizovať, nezabudnite pôvodnú verziu vymazať.
Po ukončení kopírovania odpojte USB kábel od IRS pera. Ukončili ste tak proces sťahovania konkrétneho súboru pre reprodukciu zvuku z vami vybraného produktu.

Ako pracovať s hovoriacim produktom?

V priečinku EBOOKS, resp. AP4 sa nachádzajú súbory potrebné na správne fungovanie pera v režime reprodukcie zvuku z IRS produktov. Ak máte v priečinku EBOOKS, resp. AP4 nahratých viac súborov, vaše pero musí najprv identifikovať súbor, s ktorým chcete pracovať.
Máte dve možnosti:

Prvou je priložiť pero na logo IRS alebo inú ikonu určenú na identifikáciu príslušného *bnl, respektíve *.ap4 súboru. V prípade kníh/učebníc/cvičebníc sa logo IRS nachádza na obálke.
Druhou možnosťou je ručné vyhľadanie príslušného súboru krátkym stláčaním tlačidla pera na to určeným až dovtedy, kým nebudete počuť príslušný názov audioverzie IRS produktu.

Od tohto momentu je vaše pero schopné reprodukovať zvuk z príslušného IRS produktu. Pero prikladajte kolmo na miesta, z ktorých chcete reprodukovať zvuk.