Obsah knihy
Biológia 1 Interaktívna cvičebnica pre stredné školy

1 Organizmus a prostredie

4

2 Život v sladkých vodách

10

2.1 Vodný ekosystém, vodné rastliny

10

2.2 Bezstavovce sladkých vôd

12

2.3 Stavovce sladkých vôd

20

3 Život pri vode

24

3.1 Rastliny

24

3.2 Živočíchy

30

4 Život v mori

36

5 Vysokohorské spoločenstvá

44

6 Život na úkor iných

46

7 Mikrosvet

50

8 Život s človekom

58

Záverečný test

63

Riešenia úloh

65