Obsah knihy
Biológia 2 Interaktívna cvičebnica pre stredné školy

1 Stavba a organizácia tela organizmov

4

1.1 Bunka

4

1.2 Stavba rastlinného tela

9

1.3 Stavba živočíšneho organizmu

17

2 Životné prejavy organizmov

30

2.1 Životné procesy na úrovni bunky

30

2.2 Životné procesy na úrovni rastlín

34

2.2 Životné procesy na úrovni živočíchov

40

2.4 Rozmnožovanie, rast a vývin – ontogenéza

45

3 Dedičnosť a premenlivosť

54

Záverečný test

61

Riešenia úloh

63