Obsah knihy
Fyzika 2 Interaktívna cvičebnica pre stredné školy

1 Elektrický obvod

4

2 Elektromotorické napätie zdroja

6

3 Ako sa správajú atómy a elektróny v kove

9

4 Elektrický odpor. Ohmov zákon pre časť elektrického obvodu

11

5 Elektrický odpor vodiča v závislosti od jeho dĺžky a teploty

13

6 Spájanie rezistorov – dva spôsoby zapojenia

14

7 Elektrický prúd v kvapalinách

16

8 Elektrický prúd v plynoch

18

9 Elektrický prúd v polovodičoch

20

10 Elektrický výkon

22

11 Koľko zaplatíme za energiu

24

12 Účinnosť ohrevu

25

13 Rozvetvený elektrický obvod. Úloha ističa elektrického prúdu

27

14 Magnetické pole

29

15 Magnetické pole v okolí vodiča s prúdom

31

16 Častica s nábojom v magnetickom poli

33

17 Elektromagnetická indukcia – jav

35

18 Magnetický indukčný tok

37

19 Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie

38

20 Generátor elektrickej energie (alternátor)

40

21 Elektromotor

42

22 Vlastnosti striedavého prúdu

44

23 Výkon v obvode so striedavým elektrickým prúdom

46

24 Transformátor

48

25 Elektrická rozvodná sieť

50

26 Elektrická energia spotrebovaná v domácnosti

51

27 Vyhľadanie informácie o cenách elektrickej energie

53

Záverečný test I

54

Záverečný test II

56

Zvukové hry

58

Riešenia úloh

61