Obsah knihy
Interaktívna cvičebnica cestovného ruchu

Úvod

4

1 Cestovný ruch ako systém

5

2 Druhy cestovného ruchu

9

3 Formy cestovného ruchu

14

4 Trh cestovného ruchu

20

5 Služby cestovného ruchu

24

5.1 Informačné služby

27

5.2 Dopravné služby

29

5.3 Ubytovacie služby

33

5.4 Stravovacie služby

38

5.5 Športovo-rekreačné služby

40

5.6 Kultúrno-spoločenské služby

42

5.7 Kúpeľné služby

48

5.8 Kongresové služby

54

5.9 Služby vidieckeho cestovného ruchu

57

5.10 Sprievodcovské služby

60

5.11 Animačné služby

62

5.12 Služby cestovných kancelárií a cestovných agentúr

64

5.13 Služby poistenia v cestovnom ruchu

66

6 Podniky a inštitúcie cestovného ruchu

72

7 Cestovný ruch a hotelierstvo

77

8 Predpoklady cestovného ruchu

80

9 Marketingový manažment podnikov cestovného ruchu

87

Použitá literatúra a webové stránky

94

Slovník

95