Obsah knihy
Podnikateľské zručnosti

1. ÚVOD DO PODNIKANIA

5

1.1. Podstata podnikania

5

1.2. Oblasť podnikania

10

1.3. Vízia, ciele podnikania

11

Otázky a úlohy, Webové úlohy, Moje podnikanie

13

1.4. Právne formy podnikania

14

Otázky a úlohy, Webové úlohy, Moje podnikanie

24

2. FINANČNÉ RIADENIE PODNIKANIA

26

2.1. Financovanie podnikania

26

2.1.1. Financovanie pri začatí podnikania

27

2.1.2. Financovanie podnikateľskej činnosti a rozvoja podnikania

31

Otázky a úlohy, Webové úlohy, Moje podnikanie

32

2.2. Finančné plánovanie podniku

34

2.3. Hlavné nástroje finančného riadenia

35

Otázky a úlohy, Webové úlohy, Moje podnikanie

38

3. MARKETING

39

3.1. Podstata marketingu

39

3.2. Prieskum trhu ako východisko marketingovej stratégie

32

Otázky a úlohy, Webové úlohy, Moje podnikanie

46

3.3. Marketingový mix

48

Otázky a úlohy, Webové úlohy, Moje podnikanie

53

3.4. Komunikačné zručnosti

62

Otázky a úlohy, Webové úlohy

63

4. POVINNOSTI PODNIKATEĽA

64

4.1. Dane

64

Otázky a úlohy, Webové úlohy, Moje podnikanie

68

4.2. Pracovnoprávne vzťahy

69

4.3. Odvody do fondov

70

Otázky a úlohy, Webové úlohy, Moje podnikanie

73

4.4. Účtovníctvo

74

4.5. Ďalšie povinnosti podnikateľa

77

Otázky a úlohy, Webové úlohy, Moje podnikanie

78

POUŽITÁ LITERATÚRA

80