Obsah knihy
Súhrnné cvičenia z chémie

Úvod

4

Základné výpočty

5

Stavba atómu a periodický systém

6

Stavba atómu a periodický systém

9

Chemická väzba a štruktúra látok

10

Chemické reakcie a výpočty z chemických rovníc

12

Termochémia

13

Chemická kinetika

16

Chemická rovnováha

17

Protolytické, redoxné a zrážacie reakcie

18

Prvky a ich zlúčeniny

21

Organické zlúčeniny – úvod

27

Alkány, alkény, alkíny, aromatické uhľovodíky

30

Deriváty uhľovodíkov

31

Lipidy

33

Sacharidy

34

Bielkoviny

35

Nukleové kyseliny

37

Enzýmy a vitamíny

38

Použitá literatúra

39