Obsah online verzie
Abeceda pre prváka

Kniha má 76 strán. Každému písmenu je venovaná dvojstrana, ktorá má ustálenú štruktúru v tejto podobe:

  1. nápovedný obrázok a pri ňom tlačené a písané tvary písmen,
  2. ústredná ilustrácia so situáciou, na ktorej sú obrázky, ktoré majú v názve danú hlásku,
  3. úlohy na precvičenie grafickej podoby písmena,
  4. text, ktorý si môžu deti prečítať alebo vypočuť,
  5. úlohy na prácu s textom a porozumenie textu,
  6. úlohy na rozvoj slovnej zásoby.