Objav IRS pero
Model: T 7

Používanie IRS hovoriaceho pera je naozaj jednoduché. V očíslovaných krúžkoch sme pre Vás pripravili ozvučený popis funkcií tlačidiel. Stačí prísť na ne, objavia sa Vám piktogramy, na ktoré keď kliknete, vypočujte si stručné vysvetlenia.

  • Prehrávanie zaznamenaných nahrávok
  • Zapnutie a vypnutie pera
  • Vyhľadávanie AP4 súborov
  • Listovanie v MP3 súboroch
  • Úprava hlasitosti
  • Ukončenie nahrávania
  • Prepnutie do režimu nahrávania zvuku
  • Pozastavenie a obnovenie reprodukcie zvuku
  • Prepnutie do režimu MP3 prehrávania