Balíček MEGA angličtiny – s perom

- 61%

Cena balíka:


54,90€
Cena s DPH
Ušetríte: 87,64€
Bežná cena: 142,54€

Hovoriace pero

29,90 0,10

95310 na sklade

Click 1. Interactive English. Pupil’s book

Interaktívna ucebnica CLICK 1 (Starter) je urcená žiakom 1. rocníka ZŠ. Ucebnica pozostáva zo šiestich modulov, ktoré sú koncipované tematicky ako úvodný kurz anglického jazyka a zohladnujú kognitívnu úroven žiaka mladšieho školského veku. Obsahuje množstvo riekaniek a úloh. Pocúvaním a opakovaním jazykových štruktúr umožnuje efektívne ucenie sa vizuálnym, auditívnym aj kinestetickým spôsobom.

Témy: Colours, Numbers (1 – 10), My family, My toys, Animals, Clothes, Seasons, Sports, Food, Birthday, Holidays (Christmas, New Year, Easter)

12,98 2,98

422 na sklade

Click 2. Interactive English. Pupil’s book

Interaktívna ucebnica CLICK 2 (Starter) je urcená žiakom 2. rocníka ZŠ. Jednotlivé moduly sú zamerané na postupné rozširovanie tematickej slovnej zásoby a jazykových štruktúr. Po každých dvoch moduloch sú pre žiakov pripravené hravé aktivity (Play time), pri ktorých si žiaci zábavnou formou zopakujú ucivo. Obsahuje charakteristické znaky slovenského etnika (zvyky a sviatocné tradície), ako aj základné geogracké osobitosti Bratislavy.

Témy: Family, Body, In the ZOO, On the farm, In the jungle, My house, At school, Clothes, I can do that, Seasons, Numbers (1 – 50), How do you go to school, How do you go on holiday, Fruit and vegetables, Holidays

12,98 2,98

666 na sklade

Click 3. Interactive English. Pupil’s book

Interaktívna učebnica CLICK 3 je koncipovaná ako vhodný úvodný kurz anglického jazyka pre žiakov, ktorí sa začínajú učiť anglický jazyk od 3. ročníka ZŠ. Celou učebnicou žiaka sprevádzajú postavičky, ktoré kontextuálne používajú príslušnú slovnú zásobu a jazykové štruktúry. Množstvo zaujímavých úloh, ako aj rôzne jazykové hry umožnujú žiakovi hravou formou aplikovat slovnú zásobu a jazykové štruktúry.
Témy: Greetings, My family, Days of the week, Time, Weather, A human body, Farm, The ZOO, Alphabet, My house, My room, Classroom instructions, Sports and activities, Months of the year

12,98 2,98

689 na sklade

Click 4. Interactive English. Pupil’s book

Interaktívna ucebnica CLICK 4 je urcená žiakom 4. rocníka ZŠ. Ucebnica je koncipovaná ako dobrodružný príbeh detí, ktoré zároven reprezentujú rôzne krajiny sveta, cím je zohladnený interkultúrny aspekt ucebnice. Príslušná slovná zásoba a jazykové štruktúry sú vsadené do kontextu podla tematických okruhov. Ucebnica obsahuje aj množstvo diktátov, ktoré slúžia na precvicovanie riadeného písania žiakov mladšieho školského veku.
Témy: Welcome to Slovakia, Personal information, The body, Health, The Kingdom story, The Castle school, In the classroom, Jobs, Food and drinks, In a restaurant, Sports, Activities, My free time, Hobbies, Birthday party, Clothes and fashion, Bratislava, Phone calls, Writing emails

12,98 2,98

690 na sklade

CLICK 1 Activity book

Samostatné predajné pracovné zošity angličtiny CLICK 1 až 4 Activity book nadväzujú na učebnice CLICK 1 až 4 Pupil’s book. Sú v súlade so ŠVP a MŠVVaŠ SR im udelilo odporúčaciu doložku. Prostredníctvom pracovných zošitov si žiaci opakujú a upevňujú učivo. Koncipovanie úloh v pracovných zošitoch podporuje kreativitu žiakov. Pracovné zošity nie sú hovoriace.

7,70

440 na sklade

CLICK 2 Activity book

Samostatné predajné pracovné zošity angličtiny CLICK 1 až 4 Activity book nadväzujú na učebnice CLICK 1 až 4 Pupil’s book. Sú v súlade so ŠVP a MŠVVaŠ SR im udelilo odporúčaciu doložku. Prostredníctvom pracovných zošitov si žiaci opakujú a upevňujú učivo. Koncipovanie úloh v pracovných zošitoch podporuje kreativitu žiakov. Pracovné zošity nie sú hovoriace.

7,70

696 na sklade

CLICK 3 Activity book

Samostatné predajné pracovné zošity angličtiny CLICK 1 až 4 Activity book nadväzujú na učebnice CLICK 1 až 4 Pupil’s book. Sú v súlade so ŠVP a MŠVVaŠ SR im udelilo odporúčaciu doložku. Prostredníctvom pracovných zošitov si žiaci opakujú a upevňujú učivo. Koncipovanie úloh v pracovných zošitoch podporuje kreativitu žiakov. Pracovné zošity nie sú hovoriace.

7,70

711 na sklade

CLICK 4 Activity book

Samostatné predajné pracovné zošity angličtiny CLICK 1 až 4 Activity book nadväzujú na učebnice CLICK 1 až 4 Pupil’s book. Sú v súlade so ŠVP a MŠVVaŠ SR im udelilo odporúčaciu doložku. Prostredníctvom pracovných zošitov si žiaci opakujú a upevňujú učivo. Koncipovanie úloh v pracovných zošitoch podporuje kreativitu žiakov. Pracovné zošity nie sú hovoriace.

7,70

709 na sklade

Interaktívny slovník SJ-AJ a AJ-SJ

Samostatné predajné pracovné zošity angličtiny CLICK 1 až 4 Activity book nadväzujú na učebnice CLICK 1 až 4 Pupil’s book. Sú v súlade so ŠVP a MŠVVaŠ SR im udelilo odporúčaciu doložku. Prostredníctvom pracovných zošitov si žiaci opakujú a upevňujú učivo. Koncipovanie úloh v pracovných zošitoch podporuje kreativitu žiakov. Pracovné zošity nie sú hovoriace.

14,96 5,99

593 na sklade

Business English

Samostatné predajné pracovné zošity angličtiny CLICK 1 až 4 Activity book nadväzujú na učebnice CLICK 1 až 4 Pupil’s book. Sú v súlade so ŠVP a MŠVVaŠ SR im udelilo odporúčaciu doložku. Prostredníctvom pracovných zošitov si žiaci opakujú a upevňujú učivo. Koncipovanie úloh v pracovných zošitoch podporuje kreativitu žiakov. Pracovné zošity nie sú hovoriace.

14,96 6,09

777 na sklade

597 na sklade

Stav: NA SKLADE
(u Vás doma do 8 dní)

Mega balíček angličtiny obsahuje hovoriace pero IRS, 6 hovoriacich kníh a 4 pracovné zošity. S týmto balíčkom sa postupne naučí správnu výslovnosť a dokáže porozumieť hovorenému slovu naozaj každý. Tak dieťa, ako aj dospelý!

DO PERA NEMUSÍTE NIČ NAHRÁVAŤ: Hneď ako doma rozbalíte balíček týchto hovoriacich knižiek, okamžite s nimi môžete začať pracovať – v pere máte už všetko pripravené, stačí ho len zapnúť a priložiť na vašu hovoriacu knižku IRS. Do pera nie je potrebne nič sťahovať ani nahrávať.

Začiatočníkom odporúčame začať s prvou knihou zo série Click Interactive English a postupne pokračovať až po štvrtú knihu. Knihy v tejto sérii obsahujú až 7800 zvukových súborov! Ku každej knihe sme do tohto balíčka pridali aj pracovný zošit, ktorý slúži na precvičenie a upevnenie si získaných vedomostí. Pracovné zošity nie sú hovoriace.

Knihy (Click 1…, Click 2…, Click 3…, Click 4….) a pracovné zošity (Click 1 Activity book, Click 2…., Click 3…., Click 4….) majú schválenú odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR.

V mega balíčku angličtiny ďalej nájdete aj hovoriaci slovensko-anglický a anglicko-slovenský prekladový slovník, ktorý obsahuje až 10.000 abecedne usporiadaných hesiel. Po priložení hovoriaceho pera IRS na anglický výraz si vypočujete jeho správnu výslovnosť a intonáciu.

Ak ste v angličtine pokročilý, v balíčku máte knihu Business English. Kniha obsahuje 28 tém, v ktorých nájdete až 1500 zvukových súborov. Každá téma obsahuje krátky text a otázky zamerané na jeho porozumenie. Vybrané texty a správne odpovede sú nahovorené. Dôležitou súčasťou knihy je abecedne zoradený anglicky výkladový odborný slovník s 500 heslami. Vysvetlenie hesiel si vypočujete priložením hovoriaceho pera IRS na dané heslo.

V cene balíčka je zahrnutý recyklačný poplatok za hovoriace pero vo výške 0,05 €.

Balík obsahuje tieto produkty: