Balíček MEGA angličtiny – s perom

Cena balíka:


54,90€
Cena s DPH
Ušetríte: 87,64€
Bežná cena: 142,54€

Hovoriace pero

29,90 0,10

97066 na sklade

Click 1. Interactive English. Pupil’s book

Interaktívna ucebnica CLICK 1 (Starter) je urcená žiakom 1. rocníka ZŠ. Ucebnica pozostáva zo šiestich modulov, ktoré sú koncipované tematicky ako úvodný kurz anglického jazyka a zohladnujú kognitívnu úroven žiaka mladšieho školského veku. Obsahuje množstvo riekaniek a úloh. Pocúvaním a opakovaním jazykových štruktúr umožnuje efektívne ucenie sa vizuálnym, auditívnym aj kinestetickým spôsobom.

Témy: Colours, Numbers (1 – 10), My family, My toys, Animals, Clothes, Seasons, Sports, Food, Birthday, Holidays (Christmas, New Year, Easter)

12,98 2,98

553 na sklade

Click 2. Interactive English. Pupil’s book

Interaktívna ucebnica CLICK 2 (Starter) je urcená žiakom 2. rocníka ZŠ. Jednotlivé moduly sú zamerané na postupné rozširovanie tematickej slovnej zásoby a jazykových štruktúr. Po každých dvoch moduloch sú pre žiakov pripravené hravé aktivity (Play time), pri ktorých si žiaci zábavnou formou zopakujú ucivo. Obsahuje charakteristické znaky slovenského etnika (zvyky a sviatocné tradície), ako aj základné geogracké osobitosti Bratislavy.

Témy: Family, Body, In the ZOO, On the farm, In the jungle, My house, At school, Clothes, I can do that, Seasons, Numbers (1 – 50), How do you go to school, How do you go on holiday, Fruit and vegetables, Holidays

12,98 2,98

792 na sklade

Click 3. Interactive English. Pupil’s book

Interaktívna učebnica CLICK 3 je koncipovaná ako vhodný úvodný kurz anglického jazyka pre žiakov, ktorí sa začínajú učiť anglický jazyk od 3. ročníka ZŠ. Celou učebnicou žiaka sprevádzajú postavičky, ktoré kontextuálne používajú príslušnú slovnú zásobu a jazykové štruktúry. Množstvo zaujímavých úloh, ako aj rôzne jazykové hry umožnujú žiakovi hravou formou aplikovat slovnú zásobu a jazykové štruktúry.
Témy: Greetings, My family, Days of the week, Time, Weather, A human body, Farm, The ZOO, Alphabet, My house, My room, Classroom instructions, Sports and activities, Months of the year

12,98 2,98

815 na sklade

Click 4. Interactive English. Pupil’s book

Interaktívna ucebnica CLICK 4 je urcená žiakom 4. rocníka ZŠ. Ucebnica je koncipovaná ako dobrodružný príbeh detí, ktoré zároven reprezentujú rôzne krajiny sveta, cím je zohladnený interkultúrny aspekt ucebnice. Príslušná slovná zásoba a jazykové štruktúry sú vsadené do kontextu podla tematických okruhov. Ucebnica obsahuje aj množstvo diktátov, ktoré slúžia na precvicovanie riadeného písania žiakov mladšieho školského veku.
Témy: Welcome to Slovakia, Personal information, The body, Health, The Kingdom story, The Castle school, In the classroom, Jobs, Food and drinks, In a restaurant, Sports, Activities, My free time, Hobbies, Birthday party, Clothes and fashion, Bratislava, Phone calls, Writing emails

12,98 2,98

816 na sklade

CLICK 1 Activity book

Samostatné predajné pracovné zošity angličtiny CLICK 1 až 4 Activity book nadväzujú na učebnice CLICK 1 až 4 Pupil’s book. Sú v súlade so ŠVP a MŠVVaŠ SR im udelilo odporúčaciu doložku. Prostredníctvom pracovných zošitov si žiaci opakujú a upevňujú učivo. Koncipovanie úloh v pracovných zošitoch podporuje kreativitu žiakov. Pracovné zošity nie sú hovoriace.

7,70

570 na sklade

CLICK 2 Activity book

Samostatné predajné pracovné zošity angličtiny CLICK 1 až 4 Activity book nadväzujú na učebnice CLICK 1 až 4 Pupil’s book. Sú v súlade so ŠVP a MŠVVaŠ SR im udelilo odporúčaciu doložku. Prostredníctvom pracovných zošitov si žiaci opakujú a upevňujú učivo. Koncipovanie úloh v pracovných zošitoch podporuje kreativitu žiakov. Pracovné zošity nie sú hovoriace.

7,70

822 na sklade

CLICK 3 Activity book

Samostatné predajné pracovné zošity angličtiny CLICK 1 až 4 Activity book nadväzujú na učebnice CLICK 1 až 4 Pupil’s book. Sú v súlade so ŠVP a MŠVVaŠ SR im udelilo odporúčaciu doložku. Prostredníctvom pracovných zošitov si žiaci opakujú a upevňujú učivo. Koncipovanie úloh v pracovných zošitoch podporuje kreativitu žiakov. Pracovné zošity nie sú hovoriace.

7,70

837 na sklade

CLICK 4 Activity book

Samostatné predajné pracovné zošity angličtiny CLICK 1 až 4 Activity book nadväzujú na učebnice CLICK 1 až 4 Pupil’s book. Sú v súlade so ŠVP a MŠVVaŠ SR im udelilo odporúčaciu doložku. Prostredníctvom pracovných zošitov si žiaci opakujú a upevňujú učivo. Koncipovanie úloh v pracovných zošitoch podporuje kreativitu žiakov. Pracovné zošity nie sú hovoriace.

7,70

835 na sklade

Interaktívny slovník SJ-AJ a AJ-SJ

Samostatné predajné pracovné zošity angličtiny CLICK 1 až 4 Activity book nadväzujú na učebnice CLICK 1 až 4 Pupil’s book. Sú v súlade so ŠVP a MŠVVaŠ SR im udelilo odporúčaciu doložku. Prostredníctvom pracovných zošitov si žiaci opakujú a upevňujú učivo. Koncipovanie úloh v pracovných zošitoch podporuje kreativitu žiakov. Pracovné zošity nie sú hovoriace.

14,96 5,99

719 na sklade

Business English

Samostatné predajné pracovné zošity angličtiny CLICK 1 až 4 Activity book nadväzujú na učebnice CLICK 1 až 4 Pupil’s book. Sú v súlade so ŠVP a MŠVVaŠ SR im udelilo odporúčaciu doložku. Prostredníctvom pracovných zošitov si žiaci opakujú a upevňujú učivo. Koncipovanie úloh v pracovných zošitoch podporuje kreativitu žiakov. Pracovné zošity nie sú hovoriace.

14,96 6,09

903 na sklade

712 na sklade

Stav: NA SKLADE
(u Vás doma do 3 dní)

Chcete, aby bolo učenie angličtiny konečne iné a lepšie a hlavne prinášalo výsledky? Toto je super nadstavba základov angličtiny!

Balíček ako stvorený pre deti ovládajúce základné pojmy v angličtine. Balíček obsahuje hovoriace pero, hovoriace knižky Click 1 až 4 Interactive English – Pupil’s book, Pracovný zošit Click 1 až 4, Interaktívny slovník SJ-AJ a hovoriacu knihu Business English pre dospelých.

Učebnice a pracovné zošity Click sú skvelou pomôckou s odporúčacou doložku ministerstva školstva, ktoré podporujú deti v samostatnom, kreatívnom a hravom učení sa anglického jazyka. Predstavujú typ národne koncipovaných učebníc, ktorá zohľadňuje naše geografické osobitosti, národné jedlá a životný štýl slovenského žiaka učiaceho sa anglický jazyk. V každej učebnici je približne 2 000 audiosúborov. Balíček obsahuje príslušné pracovné zošity a metodické príručky.

Podľa PaedDr. Martina Šipošová, PhD., vedúcej katedry anglického jazyka hovoriace knihy podporujú deti v samostatnom, kreatívnom a hravom učení sa anglického jazyka.

V cene balíčka je zahrnutý recyklačný poplatok za hovoriace pero vo výške 0,05 €.

Balík obsahuje tieto produkty: