Fyzika 1 Interaktívna cvičebnica pre stredné školy

12,98€
Cena s DPH

Nie je na sklade

Pozorovanie, meranie, experiment a Sila a pohyb
Cvičebnica fyziky je spracovaná v súlade s aktuálnym Štátnym vzdelávacím programom. Umožňuje opakovanie a doplnenie si vedomostí získaných na hodinách fyziky. Cvičebnica obsahuje viac ako 290 rôznych úloh z 2 tematických celkov (usporiadaných do kapitol): Pozorovanie, meranie, experiment a Sila a pohyb. Každá téma je pre jednoduchú orientáciu rozdelená na menšie celky (podkapitoly). V cvičebnici nájdete aj bohatý obrazový materiál – obrázky súvisia priamo s úlohami, alebo sú ilustračné. Pri súčasnej kúpe knižnej a elektronickej verzie získate 50% zľavu na nákup online verzie pre domáce použitie.

Stav: NIE JE NA SKLADE
(Produkt je vypredaný)
Počet strán: 64
Počet audiosúborov: 500
Počet cvičení: 290
Jazyk: slovenský
Rok publikácie: 2014
Aktualizácia: 26.08.2015
ISBN: 978-80-89641-63-5
Doložka MŠVVaŠ SR: do 2019