Nemčina pre pokročilých – 3 knihy

- 47%

Cena balíka:


19,90€
Cena s DPH
Ušetríte: 17,72€
Bežná cena: 37,62€

Cvičebnica Mach Klick und lerne Deutsch

Samostatné predajné pracovné zošity angličtiny CLICK 1 až 4 Activity book nadväzujú na učebnice CLICK 1 až 4 Pupil’s book. Sú v súlade so ŠVP a MŠVVaŠ SR im udelilo odporúčaciu doložku. Prostredníctvom pracovných zošitov si žiaci opakujú a upevňujú učivo. Koncipovanie úloh v pracovných zošitoch podporuje kreativitu žiakov. Pracovné zošity nie sú hovoriace.

14,96 7,92

974 na sklade

Pracovný zošit Mach Klick und lerne Deutsch

Samostatné predajné pracovné zošity angličtiny CLICK 1 až 4 Activity book nadväzujú na učebnice CLICK 1 až 4 Pupil’s book. Sú v súlade so ŠVP a MŠVVaŠ SR im udelilo odporúčaciu doložku. Prostredníctvom pracovných zošitov si žiaci opakujú a upevňujú učivo. Koncipovanie úloh v pracovných zošitoch podporuje kreativitu žiakov. Pracovné zošity nie sú hovoriace.

7,70 4,07

981 na sklade

Interaktívny slovník SJ-NJ a NJ-SJ

Slovník je určený žiakom pokročilým v nemčine. Slovník obsahuje výrazy nachádzajúce sa v cvičebnici nemeckého jazyka Mach Klick und lerne Deutsch. Mnohé z nich sú nad rámec základnej slovnej zásoby. Ich osvojenie uľahčí zvládnuť komunikáciu o aktuálnych spoločenských témach a zaujímavostiach z rôznych oblastí, napríklad z dejepisu, psychológie, občianskej náuky, chémie a podobne.

14,96 7,91

981 na sklade

Stav: NA SKLADE
(u Vás doma do 8 dní)

Cenovo zvýhodnená sada. Ušetríte až 47% oproti nákupu jednotlivých titulov. Za cenu 19,90 EUR získate cvičebnicu, pracovný zošit aj hovoriaci slovník nemeckého jazyka.

 

Cvičebnica (133 strán) je rozdelená na 25 lekcií. Je určená na čítanie a počúvanie s porozumením. Je určená všetkým, ktorí sa chcú zdokonaliť v nemeckom jazyku. Každá lekcia obsahuje 4 texty. Dva dlhšie texty sú v písanej forme a sú určené na čítanie s porozumením. Vedomosti sa overujú 10 kontrolnými úlohami nadväzujúcimi na text. Dva kratšie texty sú len nahovorené a ich porozumenie sa overuje 5 úlohami k textu. V prípade potreby si texty možno prečítať na konci cvičebnice.

 

Pracovný zošit (80 strán) je doplnkom k cvičebnici Mach Klick und lerne Deutsch. Je rozdelený na 25 tém, ktoré zodpovedajú lekciám v cvičebnici. Jeho cieľom je opakované overenie porozumenia prečítaného textu písomnou formou, upevňovanie slovnej zásoby a rozvoj samostatného štruktúrovaného a kreatívneho písomného prejavu.

 

Slovník (156 strán – 5000 hesiel) obsahuje výrazy nachádzajúce sa v cvičebnici nemeckého jazyka Mach Klick und lerne Deutsch. Mnohé z nich sú nad rámec základnej slovnej zásoby. Ich osvojenie uľahčí zvládnuť komunikáciu o aktuálnych spoločenských témach a zaujímavostiach z rôznych oblastí.

Balík obsahuje tieto produkty: