sada-uc-sa-anglictinu-zabavne
- 24%

Sada Spoznávaj angličtinu zábavne – bez pera

0 z 5
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone

Stav: NA SKLADE
(u Vás doma do 3 dní)

Sada ako stvorená pre začínajúceho školáka alebo pre školáka začínajúceho s angličtinou. Balíček obsahuje hovoriace knižky Click 1 Interactive English – Pupil’s book, pracovný zošit Click 1, Abeceda pre prváka, Anglicko – slovenské hovoriace kartičky, Audiokartu a pracovné listy z angličtiny a slovenčiny.

Dieťa si s hovoriacimi knihami samostatne osvojí angličtinu s britskou výslovnosťou, zvládne gramatiku, pravopis ako aj porozumenie hovoreného slova.

S knižkou Abeceda pre prváka si deti zábavnou formou precvičia výskyt hlások v slovách, grafickú podobu písmen, rozvinú slovnú zásobu a komunikačné zručnosti.

Hovoriace pracovné listy zo slovenčiny sú zamerané na sluchovú analýzu hlások, dopĺňanie slov, hľadanie nesprávnych tvarov atď. Súčasťou pracovných listov sú aj diktáty, ktoré si žiak dokáže na základe nahrávok napísať samostatne.

Učebnice a pracovné zošity Click sú skvelou pomôckou s odporúčacou doložku ministerstva školstva, ktoré podporujú deti v samostatnom, kreatívnom a hravom učení sa anglického jazyka. Pre pokročilých máme v ponuke aj knižky Click 2,3 a 4 Interactive English – Pupil’s book.

Anglicko – slovenské hovoriace kartičky sú jedna z najefektívnejších metód výučby slovíčok v cudzom jazyku. Je v nich obsiahnutá slovná zásoba 240 nových slov.

Audiokartu umožňuje deťom zdokonaliť sa v písaní na základe vypočutého textu, samostatne sa naučiť správnu výslovnosť nových slovíčok cudzieho jazyka, porozumieť jeho hovorenej forme, ako aj hravou formou si ľahšie osvojiť preberané učivo z vybratých predmetov. Základná verzia audiokarty ponúka na precvičenie 210 slov a 84 viet.

Séria štyroch tematických pracovných listov z angličtiny je zameraná na upevňovanie slovnej zásoby. Ilustrované pracovné listy obsahujú anglické slovíčka, slovné spojenia, vety a otázky určené na opakovanie.

Podľa PaedDr. Martina Šipošová,PhD., vedúcej katedry anglického jazyka hovoriace knihy podporujú deti v samostatnom, kreatívnom a hravom učení sa anglického jazyka.

Cena balíka:


44,90€
Cena s DPH
Ušetríte: 13,84€
Bežná cena: 58,74€

Balík obsahuje tieto produkty:

Click 1. Interactive English. Pupil’s book

Interaktívna ucebnica CLICK 1 (Starter) je urcená žiakom 1. rocníka ZŠ. Ucebnica pozostáva zo šiestich modulov, ktoré sú koncipované tematicky ako úvodný kurz anglického jazyka a zohladnujú kognitívnu úroven žiaka mladšieho školského veku. Obsahuje množstvo riekaniek a úloh. Pocúvaním a opakovaním jazykových štruktúr umožnuje efektívne ucenie sa vizuálnym, auditívnym aj kinestetickým spôsobom.

Témy: Colours, Numbers (1 – 10), My family, My toys, Animals, Clothes, Seasons, Sports, Food, Birthday, Holidays (Christmas, New Year, Easter)

4,14 12,98

607 na sklade

CLICK 1 Activity book

Samostatné predajné pracovné zošity angličtiny CLICK 1 až 4 Activity book nadväzujú na učebnice CLICK 1 až 4 Pupil’s book. Sú v súlade so ŠVP a MŠVVaŠ SR im udelilo odporúčaciu doložku. Prostredníctvom pracovných zošitov si žiaci opakujú a upevňujú učivo. Koncipovanie úloh v pracovných zošitoch podporuje kreativitu žiakov. Pracovné zošity nie sú hovoriace.

2,70 7,70

624 na sklade

Anglicko-slovenské hovoriace kartičky

9,90

755 na sklade

Hovoriace pracovné listy z angličtiny

5,50

831 na sklade

Audiokarta

4,40

834 na sklade

Abeceda pre prváka

Kniha obsahuje vyše 3 000 audiosúborov. Umožnuje detom zábavnou formou zopakovat si výskyt hlások v slovách, grackú podobu písmen, rozvíjat slovnú zásobu a komunikacné zrucnosti prvákov. Je urcená na pocúvanie a cítanie s porozumením a prácu s textom v 1. rocníku základnej školy. Zadania úloh sú nahovorené, aby ich deti mohli samostatne riešit. Na okamžitú spätnú väzbu sú nahovorené aj odpovede úloh. Kniha nie je viazaná na žiadny šlabikár. Je zostavená z úloh k jednotlivým písmenám zoradeným podla abecedy. Odporúcame ju používat pocas celého školského roka na precvicovanie uciva a pocas prázdnin na opakovanie uciva prvého rocníka.

14,96

549 na sklade

Hovoriace pracovné listy zo slovenčiny

3,30

693 na sklade