Stredoškoláci
15-18 rokov

Vyberte si z jedinečnej ponuky hovoriacich kníh pre stredoškolákov! Prírodovedné tituly kladú dôraz na upevňovanie nadobudnutých vedomostí a prípravu na maturitu. Pri výučbe cudzích jazykov sú jedinečné pri osvojovaní správnej výslovnosti a porozumení hovorenému slovu.

 • Geografia – interaktívna cvičebnica pre stredné školy

  Cvičebnica je rozčlenená na tri ťažiskové tematické celky – Úvod do geografie, Fyzická geografia a Humánna geografia. Cvičebnica ponúka paletu viac než 500 rôznorodých úloh. Témy a cvičenia sú doplnené o obrázky, mapy,...

  - 50%

  Cena s DPH

  6,49€

  Ušetríte 50%

 • Podnikateľské zručnosti

  Kniha je určená nielen študentom stredných škôl, ale aj širokej verejnosti. Prehľadným a jasným spôsobom pomôže zorientovať sa v problematike podnikania a prípravy na reálne situácie, s ktorými sa pri podnikaní môžete...

  - 50%

  Cena s DPH

  6,49€

  Ušetríte 50%

 • Biológia 1 Interaktívna cvičebnica pre stredné školy

  Svet živých organizmov Interaktívna cvičebnica je určená na zopakovanie a doplnenie vedomosti získaných na hodinách biológie. Obsahuje vyše 480 rôznych úloh, ktoré sú pre jednoduchú orientáciu rozdelené do kapitol podľa tém....

  - 50%

  Cena s DPH

  6,49€

  Ušetríte 50%

 • Biológia 2 Interaktívna cvičebnica pre stredné školy

  Základné znaky, vlastnosti a prejavy živého organizmu Interaktívna cvičebnica určená na zopakovanie a doplnenie vedomosti získaných na hodinách biológie. Obsahuje vyše 410 úloh, ktoré sú pre jednoduchú orientáciu rozdelené do...

  - 50%

  Cena s DPH

  6,49€

  Ušetríte 50%

 • Biológia 3 Interaktívna cvičebnica pre stredné školy

  Biológia človeka 1. časť Interaktívna cvičebnica určená na zopakovanie a doplnenie vedomosti získaných na hodinách biológie. Obsahuje vyše 400 úloh, ktoré sú, pre jednoduchú orientáciu, rozdelené do kapitol podľa tém....

  - 50%

  Cena s DPH

  6,49€

  Ušetríte 50%

 • Biológia 4 Interaktívna cvičebnica pre stredné školy

  Interaktívna cvičebnica určená na zopakovanie a doplnenie vedomosti získaných na hodinách biológie. Obsahuje vyše 400 rôznych úloh, ktoré sú pre jednoduchú orientáciu rozdelené do kapitol podľa tém. Cvičebnica je bohato...

  - 50%

  Cena s DPH

  6,49€

  Ušetríte 50%

 • Chémia 1 – Všeobecná chémia

  Cvičebnica obsahuje v trinástich kapitolách 150 interaktívnych cvičení a takmer 800 úloh zo všeobecnej chémie. Kontrolné úlohy sú doplnené vysvetľujúcimi pomocníkmi a tiež zaujímavosťami, či novinkami z oblasti chémie. Sú...

  - 50%

  Cena s DPH

  6,49€

  Ušetríte 50%

 • Chémia 2 – Anorganická a organická chémia

  Cvičebnica obsahuje 120 interaktívnych cvičení a vyše 650 úloh z oblasti anorganickej a organickej chémie. Úlohy v jednotlivých kapitolách pomôžu študentom upevniť poznatky, lepšie pochopiť niektoré vzťahy medzi zložením,...

  - 50%

  Cena s DPH

  6,49€

  Ušetríte 50%

 • Chémia 3 – Biochémia

  Cvičebnica je zo série štyroch interaktívnych IRS hovoriacich cvičebníc chémie. Obsahuje úlohy zamerané na štruktúru a vlastnosti biolátok ako aj úlohy preverujúce základné zákonitosti látkového metabolizmu. Kontrolné úlohy sú...

  - 50%

  Cena s DPH

  6,49€

  Ušetríte 50%

 • Súhrnné cvičenia z chémie

  Súhrnné cvičenia z chémie sú zhrnutím otázok a úloh z predchádzajúcich troch interaktívnych cvičebníc – všeobecnej, anorganickej a organickej chémie a biochémie. V cvičebnici je približne 120 interaktívnych cvičení a 700...

  - 50%

  Cena s DPH

  6,49€

  Ušetríte 50%

 • Fyzika 1 Interaktívna cvičebnica pre stredné školy

  Pozorovanie, meranie, experiment a Sila a pohyb Cvičebnica fyziky je spracovaná v súlade s aktuálnym Štátnym vzdelávacím programom. Umožňuje opakovanie a doplnenie si vedomostí získaných na hodinách fyziky. Cvičebnica obsahuje viac...

  Cena s DPH

  12,98€

 • Fyzika 2 Interaktívna cvičebnica pre stredné školy

  Elektrina a magnetizmus Cvičebnica fyziky je spracovaná v súlade s aktuálnym Školským vzdelávacím programom. Umožňuje zopakovať si a doplniť vedomosti získané na hodinách fyziky. Cvičebnica obsahuje viac ako 300 rôznych úloh z...

  Cena s DPH

  12,98€

 • Fyzika 3 Interaktívna cvičebnica pre stredné školy

  Vlastnosti kvapalín a plynov Cvičebnica je spracovaná v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Ponúka viac ako 340 úloh, bohatý výklad učiva, množstvo informácií a príklady na riešenie. Cvičebnica je vynikajúcou pomôckou...

  Cena s DPH

  12,98€

 • Fyzika 4 Interaktívna cvičebnica pre stredné školy

  Elektromagnetické žiarenia a častice mikrosveta Cvičebnica je spracovaná v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Ponúka viac ako 300 úloh, bohatý výklad učiva a množstvo doplnkových...

  Cena s DPH

  12,98€

 • Interaktívna cvičebnica cestovného ruchu

  Cvičebnica je určená pre študentov stredných škôl so zameraním na cestovný ruch. Nenásilným spôsobom umožňuje overiť si a upevniť poznatky a vedomosti z teoretickej oblasti cestovného ruchu. Cvičebnica je členená do 9...

  - 50%

  Cena s DPH

  6,49€

  Ušetríte 50%

 • Business English

  Učebnica je zameraná na obchodnú angličtinu a obsahuje 28 tém. Je určená študentom, ako aj všetkým, ktorí sa chystajú do anglicky hovoriacich krajín. Zohľadňuje špecifické situácie, ktorým sa človek v daných krajinách...

  Cena s DPH

  14,96€

 • English in Tourism

  Hovoriaca učebnica so zameraním na cestovný ruch je určená študentom, ako aj ľudom pracujúcim v cestovnom ruchom v anglicky hovoriacich krajinách. Učebnica sa skladá z 15 kapitol – ucelených tém. Každá téma obsahuje...

  Cena s DPH

  14,96€

 • Cvičebnica Mach Klick und lerne Deutsch

  Interaktívna cvičebnica nemeckého jazyka na čítanie a počúvanie s porozumením a s testovými úlohami je rozdelená na 25 lekcií. Je určená všetkým, ktorí sa chcú zdokonaliť v nemeckom jazyku. Obsah jednotlivých textov zodpovedá...

  Cena s DPH

  14,96€

 • Pracovný zošit Mach Klick und lerne Deutsch

  Pracovný zošit je doplnkom k cvičebnici Mach Klick und lerne Deutsch.   Pracovný zošit je rozdelený na 25 tém, ktoré zodpovedajú lekciám v cvičebnici. Jeho cieľom je opakované overenie porozumenia prečítaného textu písomnou...

  - 50%

  Cena s DPH

  3,85€

  Ušetríte 50%

 • CLICK – interactive reading and listening book

  Cvičebnica je zameraná na čítanie a počúvanie s porozumením. Je rozdelená na 16 rôznorodých tém, ktoré sú nahovorené rodeným Angličanom a rodeným Američanom. Každá téma obsahuje 4 texty. Dva dlhšie texty sú v písanej...

  Cena s DPH

  14,96€

 • Interaktívny slovník gastronómie

  Interaktívny slovník gastronómie slovensko-anglický a anglicko-slovenský je určený študentom stredných odborných škôl so zameraním na gastronómiu, ako aj pracovníkom v gastronomickom priemysle v anglicky hovoriacich...

  Cena s DPH

  14,96€

 • Interaktívny slovník SJ-NJ a NJ-SJ

  Interaktívny slovník nemecko-slovenský a slovensko-nemecký je určený žiakom pokročilým v nemčine. Slovník obsahuje výrazy nachádzajúce sa v cvičebnici nemeckého jazyka Mach Klick und lerne Deutsch. Mnohé z nich sú nad rámec...

  Cena s DPH

  14,96€

 • Interaktívny slovník SJ-AJ a AJ-SJ

  Interaktívny slovník slovensko-anglický a anglicko-slovenský je určený študentom stredných odborných škôl a gymnázií. Obsahuje abecedne usporiadanú slovnú zásobu maturitných tematických okruhov, ako aj najpoužívanejšie slovné...

  Cena s DPH

  14,96€