PEXESO TOPGAL

Ako získať IRS hovoriace pero najvýhodnejšie?

Ponúkame vám:

Prečo si kúpiť IRS hovoriace pero?

 • Do jedného IRS pera sa zmestí 40 hovoriacich kníh/produktov.
  IRS hovoriace pero funguje so všetkými IRS hovoriacimi titulmi. Knihy si môžete dokupovať podľa reálnych potrieb.
 • Podporíte slovenskú tvorbu.
  IRS hovoriace knihy vznikajú na Slovensku, podporujú tvorbu slovenských autorov a ilustrátorov. Prispievate tak aj vy k rozvoju Slovenska.
 • Do IRS hovoriaceho pera už nemusíte nič nahrávať.
  Pri kúpe pera sú v ňom nahraté všetky aktuálne IRS hovoriace tituly pre deti. Ak vydáme novú knihu, súbor si jednoducho stiahnete z našej stránky do vášho pera.

Ako pracovať s IRS hovoriacim perom

Pero po zapnutí aktivujete priložením na logo IRS. Pero tak zistí, s ktorým IRS produktom chcete pracovať. Pero je pripravené na prácu s danou knihou – stačí ho prikladať na ozvučené miesta v knižke a hravé učenie sa môže začať.

Na TOPGAL IRS hovoriacom pexese je logo IRS uvedené na každej rubovej strane kartičky, aby ste pexeso mohli kedykoľvek pohodlne aktivovať.

IRS hovoriace PEXESO

Čo všetko je ozvučené na IRS hovoriacom pexese?

 

Na lícovej (prednej) strane každej kartičky sú ozvučené tieto miesta:

 • ľavý horný roh s číslom – je tam ukrytý zvuk,
 • pravý horný roh s otáznikom – spustí hru č. 1,
 • obrázok – spustí hru č. 2,
 • nápis „hovoriaceknihy.sk“.

 

Na rubovej (zadnej) strane každej kartičky sú ozvučené tieto miesta:

 • modrý krúžok hrou č. 3,
 • oranžový krúžok hrou č. 4,
 • fialový krúžok hrou č. 5,
 • logo IRS pre aktivovanie kartičiek,
 • ľavý dolný roh – na overenie správnosti odpovede, ak odpovedáte na otázku áno,
 • pravý dolný roh – na overenie správnosti odpovede, ak odpovedáte na otázku nie.

Náš tip na úvod

 • IRS hovoriace pexeso vám vydrží dlhšie, keď si ho dáte zalaminovať ešte pred tým, ako ho začnete strihať.
 • IRS hovoriace pexeso si dajte orezať rezačkou, kartičky tak budú mať dokonale rovné hrany.

Ktoré hry si môžete zahrať?

OBRÁZKOVÁ STRANA

Hra č.1 – Na ktorej kartičke je ukrytý tento zvuk?

 • Kartičky zamiešajte a rozložte na stôl lícovou (obrázkovou) stranou nahor.
 • Najprv si s IRS hovoriacim perom vypočujte zvuky na všetkých 18-tich číslach vždy v ľavom hornom rohu a snažte sa zapamätať, na ktorom čísle je ukrytý ktorý zvuk.
 • Priložením IRS pera na otáznik v pravom hornom rohu ľubovoľnej kartičky si vypočujte zvuk, ktorý máte nájsť.
 • V ľavom hornom rohu každej kartičky si overte, či máte pravdu.
 • Hráč, ktorý nájde správnu kartičku, si zo stola zoberie obidve kartičky (kartičku, z ktorej znela otázka a taktiež kartičku so správnou odpoveďou).
 • Upozornenie: Na každom páre pexesa je pod rovnakým číslom ukrytý iný zvuk. Rozlišovacím znakom je farba nápisu „hovoriaceknihy.sk“.

TIP: Túto hru môžete hrať na body. Keď sa hráč pomýli, ide ďalší hráč (rovnako ako pri pexese – kto získa najviac párov, vyhráva). Alebo si hru môžete zahrať na rýchlosť. Stopnite si, kto najrýchlejšie nájde všetky zvuky.

Hra č.2  – Na ktorú kartičku myslím?

 • Kartičky sa zamiešajú a rozložia na stôl lícovou (obrázkovou) stranou nahor.
 • Hráči si určia šéfa, ktorý bude prikladať IRS hovoriace pero na obrázky na kartičkách.
 • Šéf vyberie ľubovoľnú kartičku, dá si ju k sebe a priložením pera na obrázok na danej kartičke si všetci vypočujú hádanku. (Na obrázku každej kartičky sú dve rôzne hádanky, ktoré sa každým priložením pera na obrázok prehrajú v náhodnom poradí.)
 • Odpoveďou na hádanku je vždy len jedna zo zvyšných sedemnástich kartičiek, ktoré sú na stole.
 • Počúvajú všetci a ten, kto vie, ktorá je to kartička, ju najprv pomenuje podľa obrázka (povie napr. mačka) a potom ju rýchlo zoberie zo stola a podá šéfovi. Ten skontroluje správnosť odpovede. (Správnosť odpovede sa neoveruje s IRS hovoriacim perom.)
 • Ak kartičku pomenuje aj iný hráč (síce neskôr ako prvý hráč), no stihne si ju zo stola zobrať prvý, kartička patrí jemu.
 • Ak hráč odpovedal správne, vezme si kartičku, z ktorej zaznela hádanka.
 • Ak hráč zoberie zo stola nesprávnu kartičku, šéf ju na stôl vráti. Ak sa hráč v hre pomýli, na konci hry pri sčítaní bodov za kartičky, ktoré získal, odčíta jeden bod za každú chybnú odpoveď.
 • Šéf v hre pokračuje ďalšou hádankou priložením pera na obrázok kartičky, ktorú mu podal hráč.
 • Ak odpoveďou na hádanku je obrázok, ktorý už na stole nie je, v hre sa pokračuje priložením pera na iný obrázok, ktorý vyberie šéf.

KONIEC HRY:  Hra sa končí, keď na stole nezostanú žiadne kartičky. Vyhráva ten, kto má najviac kartičiek. Ak majú viacerí hráči rovnaký počet kartičiek, vyhráva hráč, ktorý je najmladší.

RUBOVÁ STRANA

Hra č.3 – Čo je na lícovej strane kartičky?

Túto hru si dieťa môže zahrať aj samostatne, keďže pero mu okamžite dáva spätnú väzbu. Na každej kartičke je vo fialovom krúžku 5 otázok, čo predstavuje spolu 90 otázok na všetkých kartičkách.

 • Kartičky sa zamiešajú a položia na kôpku rubovou stranou nahor.
 • Hráč si zoberie vrchnú kartičku a počas jednej minúty sa snaží zapamätať čo najviac detailov z lícovej strany kartičky.
 • Následne kartičku otočí na rubovú stranu.
 • Hráč priloží pero na fialový krúžok a vypočuje si otázku, týkajúcu sa nejakého detailu z lícovej strany kartičky.
 • Hráč kartičku neotáča, odpovedá ÁNO/NIE priložením pera na symboly do ľavého alebo pravého dolného rohu.
 • Ak hráč neodpovie do 10 sekúnd, stratí možnosť overiť si odpoveď pomocou symbolov pre správnu a nesprávnu odpoveď.
 • Ak hráč odpovie správne v časovom limite, bude počuť fanfáry a kartičku si zoberie.
 • Ak odpovie nesprávne, bude počuť zvuk nesprávnej odpovede a kartičku vráti do kôpky.
 • Ak hru hrajú viacerí hráči, striedajú sa vždy po jednej otázke.
 • Ak pero po priložení na ÁNO/NIE náhodou vydá nesprávny zvuk, správnosť odpovede overia ostatní hráči konfrontovaním jeho odpovede s lícovou stranou kartičky.
 • Ak po opakovanom priložení pera na krúžok zaznie tá istá otázka, hráč prikladá pero na krúžok, až kým nezaznie nová otázka.

KONIEC HRY: Hra sa končí, keď na stole nezostanú žiadne kartičky. Vyhráva ten, kto má najviac kartičiek. Ak  majú viacerí hráči rovnaký počet kartičiek, vyhráva hráč, ktorý je najmladší.

Hra č.4 – Odpovedaj ÁNO/NIE

Túto hru si dieťa môže zahrať aj samostatne, keďže pero mu okamžite dáva spätnú väzbu. Formou otázok a odpovedí sa dieťa veľa naučí z týchto oblastí: životné prostredie, zdravie, bezpečnosť, ľudské telo, matematika. Na kartičkách je spolu 72 rôznych otázok.

Na každej kartičke sa dozviete  inú informáciu o hovoriacich knihách. Do databázy otázok sú zaradené aj také otázky, ktorými sa pýtame, či je daná informácia pravdivá. Aby ste v hre vedeli s istotou odpovedať správne, priložte pero na „hovoriaceknihy.sk“ na všetkých kartičkách a počúvajte.

 • Hráč priloží IRS hovoriace pero na oranžový krúžok s otáznikom na ľubovoľnej kartičke.
 • Vypočuje si otázku. Na každom oranžovom krúžku sú štyri rôzne otázky, ktoré sa po každom priložení pera na krúžok prehrávajú v náhodnom poradí.
 • Hráč odpovedá na otázky ÁNO/NIE priložením pera na symboly do ľavého alebo pravého dolného rohu.
 • Ak hráč neodpovie do 10 sekúnd, stratí možnosť overiť si odpoveď pomocou symbolov pre správnu a nesprávnu odpoveď.
 • Ak hráč odpovie správne v časovom limite, bude počuť fanfáry a kartičku si zoberie.
 • Ak odpovie nesprávne, bude počuť zvuk nesprávnej odpovede a kartičku vráti.
 • Otázky ani odpovede nesúvisia s obrázkami na kartičkách.
 • Ak po opakovanom priložení pera na krúžok zaznie tá istá otázka, hráč prikladá pero na krúžok, až kým nezaznie nová otázka.
 • Hru sa môžu deti zahrať tak, že sa pri odpovedaní striedajú alebo odpovedá stále to isté dieťa, až kým sa nepomýli.

KONIEC HRY: Hra sa končí, keď nezostanú žiadne kartičky. Vyhráva ten, kto má najviac kartičiek. Ak majú viacerí hráči rovnaký počet kartičiek, vyhráva hráč, ktorý je najmladší.

Hra č.5  – Zober správnu kartičku

 • Kartičky sa zamiešajú a rozložia na stôl lícovou stranou nahor.
 • Hráč si vyberie ľubovoľnú kartičku, prevráti ju na rubovú stranu.
 • Hráč priloží pero na modrý krúžok, vďaka čomu zaznie otázka.
 • Hráči sa snažia zobrať zo stola všetky kartičky, ktoré sú odpoveďou na danú otázku.
 • Hráči si navzájom skontrolujú, či všetci zobrali správnu kartičku.
 • Ak sa k otázke našla správna odpoveď, hráč, ktorý nezobral žiadnu kartičku alebo zobral nesprávnu kartičku, z hry vypadáva
 • Hráči, ktorí v hre ostali, opätovne priložia pero na modrý krúžok a počúvajú.
 • Hra pokračuje, až kým v hre ostane len jeden hráč.

POZOR: V tejto hre môžu zaznieť aj otázky, na základe ktorých si hráči nemajú zobrať zo stola žiadnu kartičku.

Hry bez hovoriaceho pera

Ak IRS hovoriace pero ešte nemáte:

 • zahrajte si klasické pexeso. Kto odkryje najviac párov? Kto prvý uhádne, kde sú všetky zvieratká alebo hudobné nástroje?,
 • zahrajte sa hru na náhodu. Kartičky sa zamiešajú, obrátia lícovou stranou nadol a postupne sa náhodne berú. Kto si vytiahne kartičku, na ktorej sa vopred dohodnete, z hry vypadáva. Cieľom je ostať v hre ako posledný,
 • pozrite si na inšpiráciu hry s IRS hovoriacim perom.

Výhodou IRS hovoriaceho pera je databáza s 300 otázkami a množstvo zvukov. Dieťa sa s kartičkami vie zahrať aj samostatne, pričom otázky sú zostavené tak, aby sa dieťa nielen zahralo, ale aj veľa naučilo. Ak si kúpite jedno IRS hovoriace pero, bude vám fungovať nielen s týmito kartičkami, ale aj so všetkými IRS hovoriacimi titulmi pre škôlkarov a školákov vrátane viacjazyčných titulov, ktorých je aktuálne v ponuke až 40.