Odporúčame pre dospelých

Predstavujeme hovoriace knihy

Prídeme až k Vám na Vašu školu
Prezentáciu hovoriacich kníh ponúkame všetkým pedagogickým pracovníkom materských, základných, stredných, špeciálnych ako aj jazykových škôl. V prípade záujmu vyplňte formulár. Skontaktujeme sa s Vami a dohodneme spôsob prezentácie hovoriacich kníh a oboznámenia sa s nimi priamo vo Vašej škole.