Čo sú hovoriace knihy

Ako fungujú
IRS hovoriace produkty?

IRS hovoriace knižky, učebnice a hry fungujú z používateľského hľadiska veľmi jednoducho. Obsahujú na jednotlivých stranách voľným okom neviditeľný kód, ktorý v IRS pere spúšťa zvukové súbory.

Do pera nemusíte nič nahrávať. V pere máte všetky aktuálne zvukové súbory. Ak si dokúpite ďalšie knihy, súbory si môžete do pera jednoducho stiahnuť z našej stránky. Detailný postup nájdete v sekcii „NA STIAHNUTIE“.

Práca s IRS perom je hračkou pre všetky vekové kategórie. Pero po zapnutí aktivujete priložením na úvodné IRS logo a následne ho už len prikladáte na ikony, úlohy alebo obrázky. Pero automaticky reprodukuje nahratý text alebo zvuk.

IRS pero má okrem reprodukcie zvuku z IRS knižiek aj funkciu nahrávania, prehrávania *.mp3 súborov a spĺňa aj funkciu USB kľúča. Detailný opis jednotlivých funkcií IRS pier nájdete v sekcii „IRS perá“.

Aké sú výhody
IRS hovoriacich produktov?

Zážitkové učenie

IRS hovoriace knihy sú plné zvukov, básničiek, príbehov, úloh na riešenie, ale aj informácií, ktoré deti získavajú hravou formou prikladaním IRS pera na jednotlivé obrázky v knihách. A to všetko aj samostatne, bez prítomnosti ďalšej osoby.

Logopédia 

IRS perá umožňujú jednoduché nahrávanie vlastného hlasu a okamžité porovnanie výslovnosti s originálom. IRS produkty sú preto výbornou pomôckou nielen pri výučbe cudzích jazykov ale aj pri logopedických cvičeniach.

Cudzie jazyky

IRS hovoriace produkty sú skvelou pomôckou pre všetkých, ktorí chcú porozumieť hovorenému slovu ako aj mať správnu výslovnosť od prvého kontaktu s novými slovíčkami. Audiosúbory nahovorili osoby, pre ktoré je príslušný cudzí jazyk materinský.

Koncentrácia a pozornosť

IRS hovoriace produkty rozvíjajú schopnosť sústrediť sa na riešenie konkrétnych úloh. Úlohy sú cielene spracované pre rozširovanie vedomostí detí v určenom veku. Knihy formou hry vťahujú deti do hľadania odpovedí založených na logike a pozornosti.

Pamäť a logické myslenie

IRS produkty zábavnou formou motivujú deti k riešeniu úloh na základe vypočutého. Deti spájajú vizuálnu informáciu s tým, čo počujú. Rozvíjajú si tak audiovizuálnu pamäť, trénujú pozornosť a v neposlednom rade i obrazotvornosť.

Jemná motorika

Prikladanie IRS pera na rôzne veľké ikony a obrázky v IRS hovoriacich knihách zlepšuje koordináciu rúk na základe zrakového vnemu ako aj jemnú motoriku malých detí. Ocenia to najmä predškoláci a prváci na základných školách pri písaní.

Samostatnosť a rýchla spätná kontrola 

IRS hovoriace knihy vo forme cvičebníc sú určené najmä na precvičovanie učiva. Na rozdiel od klasických kníh žiaci nemusia hľadať správne odpovede na konci knihy. Každú otázku si tak môžu jednoduchým spôsobom hneď vyhodnotiť.

Množstvo zaujímavostí

IRS hovoriace produkty obsahujú množstvo doplňujúcich informácií, ktoré nie sú v písanej forme, ale len nahovorené. Objem informácií v hovoriacej knihe preto nie je obmedzený počtom strán, a často je niekoľkonásobne väčší.

Šetrenie času a peňazí

IRS hovoriace produkty sú využiteľné doma ako aj počas cestovania. Zároveň IRS pero sprostredkováva originálnu výslovnosť a intonáciu. Zdokonaľovať sa v cudzích jazykoch takto môžete aj doma, bez nutnosti navštevovať jazykové kurzy.

Oddych od tabletov, smartfónov, či počítačov

Čítanie IRS hovoriacich kníh nezaťažuje zrak tak ako pozeranie na obrazovku, či displej. Hovoriace knihy sú papierové knihy. Nesvietia, neblikajú, nevyžarujú do priestoru žiadne vlny. Umožňujú plnohodnotnú zábavu, pričom si deti budujú vzťah ku knihám.