Hovoriace knihy
na výučbu jazykov

Osvojovanie si správnej výslovnosti a porozumenie hovorenému slovu nikdy nebolo jednoduchšie. IRS hovoriace tituly z nášho vydavateľstva sú určené nielen pre školy, ale aj na individuálnu výučbu jazykov všetkých vekových kategórií. Prajeme veľa radosti z objavovania interaktívneho sveta hovoriacich kníh.

 • Click 1. Interactive English. Pupil’s book (Starter)

  Hovoriaca učebnica je určená žiakom 1. ročníka základných škôl. Pozostáva zo šiestich modulov, ktoré sú koncipované tematicky ako úvodný kurz anglického jazyka. Moduly zohľadňujú kognitívnu úroveň žiaka mladšieho...

  Cena s DPH

  12,98€

 • CLICK 1 Activity book

  Pracovný zošit nadväzuje na hovoriacu učebnicu CLICK 1 Pupil’s book. Je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky mu spolu s hovoriacou učebnicou CLICK 1 Pupil’s...

  Cena s DPH

  7,70€

 • Click 2. Interactive English. Pupil’s book

  Hovoriaca učebnica je určená žiakom 2. ročníka základných škôl. Pozostáva zo šiestich modulov, zameraných na postupné rozširovanie tematickej slovnej zásoby a jazykových štruktúr. Po každých dvoch moduloch sú pre žiakov...

  Cena s DPH

  12,98€

 • CLICK 2 Activity book

  Pracovný zošit nadväzuje na hovoriacu učebnicu CLICK 2 Pupil’s book. Je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky mu spolu s hovoriacou učebnicou CLICK 2 Pupil’s...

  Cena s DPH

  7,70€

 • Click 3. Interactive English. Pupil’s book

  Hovoriaca učebnica je koncipovaná ako vhodný úvodný kurz anglického jazyka pre žiakov, ktorí sa začínajú učiť anglický jazyk od 3. ročníka základnej školy. Žiaka celou učebnicou sprevádzajú postavičky, ktoré kontextuálne...

  Cena s DPH

  12,98€

 • CLICK 3 Activity book

  Pracovný zošit nadväzuje na hovoriacu učebnicu CLICK 3 Pupil’s book. Je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky mu spolu s hovoriacou učebnicou CLICK 3 Pupil’s...

  Cena s DPH

  7,70€

 • Click 4. Interactive English. Pupil’s book

  Hovoriaca učebnica je určená žiakom 4. ročníka základných škôl. Je koncipovaná ako dobrodružný príbeh detí, ktoré zároveň reprezentujú rôzne krajiny sveta. Príslušná slovná zásoba a jazykové štruktúry sú vsadené...

  Cena s DPH

  12,98€

 • CLICK 4 Activity book

  Pracovný zošit nadväzuje na hovoriacu učebnicu CLICK 4 Pupil’s book. Je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky mu spolu s hovoriacou učebnicou CLICK 4 Pupil’s...

  Cena s DPH

  7,70€

 • Cvičebnica Mach Klick und lerne Deutsch

  Interaktívna cvičebnica nemeckého jazyka na čítanie a počúvanie s porozumením a s testovými úlohami je rozdelená na 25 lekcií. Je určená všetkým, ktorí sa chcú zdokonaliť v nemeckom jazyku. Obsah jednotlivých textov zodpovedá...

  Cena s DPH

  14,96€

 • Pracovný zošit Mach Klick und lerne Deutsch

  Pracovný zošit je doplnkom k cvičebnici Mach Klick und lerne Deutsch a nie je hovoriaci. Je rozdelený na 25 tém, ktoré zodpovedajú lekciám v cvičebnici. Jeho cieľom je opakované overenie porozumenia prečítaného textu písomnou...

  Cena s DPH

  7,70€

 • CLICK – interactive reading and listening book

  Cvičebnica je zameraná na čítanie a počúvanie s porozumením. Je rozdelená na 16 rôznorodých tém, ktoré sú nahovorené rodeným Angličanom a rodeným Američanom. Každá téma obsahuje 4 texty. Dva dlhšie texty sú v písanej...

  Cena s DPH

  14,96€

 • Business English

  Učebnica je zameraná na obchodnú angličtinu a obsahuje 28 tém. Je určená pre študentov, ako aj pre ľudí, ktorí sa chystajú do anglicky hovoriacich krajín. Zohľadňuje špecifické situácie, ktorým sa človek v daných krajinách...

  Cena s DPH

  14,96€

 • English in Tourism

  Učebnica so zameraním na cestovný ruch je určená pre študentov, ako aj ľudom pracujúcim v cestovnom ruchom v anglicky hovoriacich krajinách. Skladá sa z 15 kapitol – ucelených tém. Každá téma obsahuje motivačný text...

  Cena s DPH

  14,96€

 • Interaktívny slovník gastronómie SJ-AJ a AJ-SJ

  Interaktívny slovník gastronómie slovensko-anglický a anglicko-slovenský je určený študentom stredných odborných škôl so zameraním na gastronómiu, ako aj pracovníkom v gastronomickom priemysle v anglicky hovoriacich krajinách....

  Cena s DPH

  14,96€

 • Interaktívny slovník SJ-NJ a NJ-SJ

  Interaktívny slovník nemecko-slovenský a slovensko-nemecký je určený žiakom pokročilým v nemčine. Slovník obsahuje výrazy nachádzajúce sa v cvičebnici nemeckého jazyka Mach Klick und lerne Deutsch. Mnohé z nich sú nad rámec...

  Cena s DPH

  14,96€

 • Interaktívny slovník SJ-AJ a AJ-SJ

  Interaktívny slovník slovensko-anglický a anglicko-slovenský je určený študentom stredných odborných škôl a gymnázií. Obsahuje abecedne usporiadanú slovnú zásobu maturitných tematických okruhov, ako aj najpoužívanejšie slovné...

  Cena s DPH

  14,96€

 • HELLO! Come to live. DICTIONARY 1

  Hovoriaci obrázkový anglicko-slovenský slovník je usporiadaný abecedne (podľa slovenskej abecedy) a obsahuje základnú slovnú zásobu. Slovíčka nahovorili ľudia, pre ktorých je anglický jazyk materinský. Slovník je vhodný aj pre...

  Cena s DPH

  12,98€

 • Angol – magyar verses ábécé

  Aj ty poznáš slová, ktoré sa v angličtine aj maďarčine začínajú na to isté písmeno? Nech je učenie farebnejšie. Ako? Prelistuj si knihu a zistíš. Bav sa dobre.   Hovoriaca knižka Angol – magyar verses ábécé (English...

  Cena s DPH

  14,96€

 • NOVINKA – Ročné obdobia (viacjazyčná hovoriaca kniha)

  Hovoriaca knižka Ročné obdobia patrí do série OBJAVKOVO – tematicky zameraných hovoriacich knižiek pre deti. Je dostupná v dvoch audioverziách. V slovenskej je určená pre škôlkárov a v anglickej pre všetkých, ktorí majú...

  Cena s DPH

  9,90€

 • Zvieratká (viacjazyčná hovoriaca kniha)

  Hovoriaca knižka Zvieratká patrí do série OBJAVKOVO – tematicky zameraných hovoriacich knižiek pre deti. Od júna 2017 je dostupná v štyroch audioverziách. V slovenskej je určená pre škôlkárov a v anglickej, nemeckej a...

  Cena s DPH

  9,90€

 • Tvary a farby (viacjazyčná hovoriaca kniha)

  Hovoriaca knižka Tvary a farby patrí do vynovenej série OBJAVKOVO – tematicky zameraných hovoriacich knižiek pre deti. Knižka sa jednoducho prepína do slovenského, nemeckého a anglického jazyka (stačí mať v pere nahraté...

  Cena s DPH

  9,90€

 • Čísla (viacjazyčná hovoriaca kniha)

  Hovoriaca knižka Čísla patrí do vynovenej série OBJAVKOVO – tematicky zameraných hovoriacich knižiek pre deti. Knižka sa jednoducho prepína do slovenského, nemeckého a anglického jazyka (stačí mať v pere nahraté všetky tri...

  Cena s DPH

  9,90€

 • Hovoriace veselé obrázky

  Ozvučené obrázky teraz vynovené v dvoch jazykových verziách! Deti pobavia veselými rýmami v slovenskom jazyku. Zároveň sa dozvedia niečo nové o farbách, predmetoch a zvieratkách. Prikladaním pera na logo IRS prepínate jazykové...

  Cena s DPH

  5,50€

 • Anglicko-slovenské hovoriace kartičky

  V úvodnej sérii hovoriacich kartičiek je na 10 listoch obsiahnutá slovná zásoba 240 nových slov z hovoriacej učebnice angličtiny CLICK 1. Na každej kartičke je z jednej strany uvedené a nahovorené slovo v anglickom jazyku a z druhej...

  Cena s DPH

  9,90€

 • Obrázkové kartičky/pexeso

  Obrázkové kartičky sú určené všetkým, ktorí si chcú formou hry osvojiť správnu výslovnosť slovíčok, ako aj ich použitie vo vetách. Kartičky sú ozvučené dvojjazyčne (slovenčina/angličtina). Sú vhodnou pomôckou na výučbu...

  Cena s DPH

  5,50€

 • Audiokarta

  Audiokarta umožňuje žiakom prvého stupňa zdokonaliť sa v písaní na základe vypočutého textu, samostatne sa naučiť správnu výslovnosť nových slovíčok cudzieho jazyka, porozumieť jeho hovorenej forme, ako aj hravou formou si...

  Cena s DPH

  4,40€